• Op dinsdag 10 april wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.

    We hopen jullie te zien, aangezien er een aantal cruciale punten op de agenda staan waarbij we jullie stuen en mening toch van harte kunnen gebruiken.

    De agenda en notulen van de vorige ALV kun je vinden onder het kopje "vereniging - jaarvergadering (documenten)"