• HVM Corona Protocol

   

  Tribune/Publiek:

  • Er mogen 30-35 mensen publiek op de tribune zitten
  • 15 plaatsen zijn er voor de toeschouwers van de bezoekende teams en 20 plaatsen voor de thuisspelende teams
  • Er mag niet gezongen of geschreeuwd worden, dus geen yel, geen aanwijzingen toeroepen door coach, geen aanmoedigingen van het publiek
  • In de kantine vind registratie van contactgegevens plaats.
   Voor tegenstanders wordt een formulier gemaild naar de vereniging.

   

   

  Protocol gebruik binnensportaccommodaties
  Amerhal

   

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

   

   

   

  Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

   

   

  Beste sporters en ouders / supporters

  Regels voor t Café tijdens covid 19

  Registreer u bij binnen komst

  Desinfecteer u handen

  Sporters direct naar de kleedkamer (15 min. Voor aanvang)

  Supporters graag direct naar de tribune

  Café is alleen ingericht voor het gebruik van consumptie

  Laat tafel en stoelen en barkrukken op zijn plaats staan (niet verplaatsen)

  Ga niet voor de ramen staan (dan graag naar de tribune)

  Doe u bestelling voor de tafels op aangegeven plaats aan de bar

  Houd a.u.b. 1,5 meter afstand

  Wij willen u graag n plezierige tijd geven in onze sporthal/café dus respecteer de richtlijnen van deze tijd

  ALLEEN SAMEN kunnen we de toekomst van De AMERHAL garanderen

   

   

  Kleedkamers:

   

  • Er mogen 10-15 personen (geen ouders, alleen spelers en 1 coach/trainer) in
  • 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand, OOK bij het douchen
  • Na het omkleden moeten alle tassen en spullen mee de zaal in
  • Kleedkamerdeur aan zaalzijde open laten i.v.m. constant schoonmaken (er is nog voldoende ruimte om uit het zicht om te kleden).
  • De kleedkamerdeur mag bij het douchen dicht, maar de laatste die de kleedkamer uitgaat na het douchen moet de deur weer open zetten
  • Voor het betreden van de zaal worden de handen nogmaals gedesinfecteerd
  • Tijdens de warming-up wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden
  • De teams betreden gefaseerd het speelveld, dus eerst scheidsrechter, thuisploeg, uitploeg
  • Bij de begroeting wordt de afstand in acht genomen
   LET OP: yel mag niet
  • Er mag niet gezongen of geschreeuwd worden, dus geen yel, geen aanwijzingen toeroepen door coach, geen aanmoedigingen van het publiek
  • Bij de wedstrijdtafel houden tijdwaarnemer en wedstrijdsecretaris afstand en mocht dat niet lukken dan het advies om een mondkapje te dragen.
   DUS: maar 1 persoon voor de klok
  • Op de wisselbank en in de wisselzone zoveel mogelijk afstand houden, desnoods extra bank wegzetten en coaches achter de bank op afstand plaatsnemen.
   Na de wedstrijd moet de wisselbank gedesinfecteerd worden door de coach H.V.M. (beide banken), desinfectie staat in de HVM kast.
  • Komt de bal in het gezicht, dan MOET de bal gewisseld of gedesinfecteerd worden.
  • Advies is om niet van speelhelft te wisselen. Wordt dit wel gedaan, dan moet in de rust de wisselbank gedesinfecteerd worden.
  • In de kantine vind registratie van contactgegevens plaats.
   Voor tegenstanders wordt een formulier gemaild naar de vereniging.
   Bij de trainingen van de Dames A, Dames senioren en Dames midweeks wordt door de trainer op een aanwezigheidslijst aangevinkt wie er is en die wordt achter de bar afgegeven.
  • Bij vervoer naar de uitwedstrijden geldt het advies dat personen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen.
  • Duidelijke afspraken maken over het schoonmaken van de algemene ruimtes (verantwoordelijkheid beheerder)
  • Er morgen 30-35 mensen publiek op de tribune zitten

   

    

  Aanvullend specifiek voor scheidsrechters:

   

  • Probeer zoveel mogelijk afstand te houden
  • Gebruik een EIGEN fluitje
  • Afstand houden op wisselbank en in wisselzone is de verantwoordelijkheid van de club, maar je mag de club hier wel op aanspreken.
  • Als iemand symptomen vertoont voor/tijdens de wedstrijd of hard niest/hoest, dan overleggen met de teams of ze door willen spelen.
  • Bij een geblesseerde speler op afstand vragen hoe het gaat en alleen helpen als dat noodzakelijk is.
  • Een persoon die BEWUST hoest/spuugt naar een speler, vertoont grof onsportief gedrag en dienst gediskwalificeerd te worden.

   

   

   Voor trainingen:

   

   

  • Er mogen  GEEN materialen uit de berging gebruikt worden.
   DUS alleen eigen materialen of uit de HVM kast.
   Bij gebruik van materialen uit de HVM kast moeten deze binnen de trainingstijd ontsmet worden (ontsmettingsmaterialen staan in de HVM kast).

  • Gebruikte hesjes worden na gebruik uitgewassen door de trainer of een ouder.
   Dus niet in de kast gelegd voor een ander team

   

  Concreet betekent dit dat ieder team tijdens zijn wedstrijd (vanaf verzameltijd t/m einde wedstrijd) een corona-coördinator moet aanwijzen.

  Concreet betekent dit dat ieder team tijdens zijn wedstrijd (vanaf verzameltijd, 30 min voor wedstrijd, t/m einde wedstrijd) een corona-coördinator moet aanwijzen.
  Zoals hiervoor al aangegeven doen hiervoor een beroep op de ouders. Coaches zorgen dat bij beheerder sporthal (Anton en Mary) bekend is wie dit is/zijn.

   

   

   

   

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop !!;

   

  • volg te allen tijde de aanwijzingen van de Amerhal;

   

  • Communiceer aanbevelingen en onveilige situaties of verbeterpunten met de Amerhal en het bestuur van U vereniging

   

  • gebruik bij het betreden van de sporthal de desinfectiemiddelen in de entree.

  Voor het betreden van de zaal en de materialenberging vragen wij u nogmaals uw handen de DESINFECTEREN OF HANDENWASSEN

   

  • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

   

  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten;

   

  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden onlangs positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

   

  • blijf minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest);

   

  • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of wanneer je uit een risicogebied komt;

   

  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

   

  • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;

  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar tijdens sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand;
   Tijdens sportactiviteiten hoeven volwassen geen afstand te houden!

   

  • hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na 1x gebruik direct in de afvalbak;

   

  • er zijn toiletten beschikbaar, maar ga indien voordat je naar de sportaccommodatie komt thuis naar het toilet;

   

  • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

   

  • er zijn douchefaciliteiten maar houd je hierbij aan de 1,5 meter afstand.;

   

   • vermijd het aanraken van je gezicht;

   

  • schud geen handen;

   

  • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie

  10 minuten geldt voor trainingsdagen, bij wedstrijddagen mag het wel eerder

  KINDEREN AANGEKLEED AFGEVEN SCHOENEN IN DE HAND MEE NEMEN

  Kleedkamers zijn wel open, maar de voorkeur heeft het om aangekleed aan te komen. Daarnaast mogen er geen ouders in de kleedkamer.

   

  • wijk niet af van de aangegeven looproute;

   

  • aan het einde van de training/wedstrijd dienen de materialen (palen, ballen, telborden etc.) schoongemaakt te worden door de teams. Gebruik geen eigen materialen en gebruik uitsluitend EIGEN  materialen uit de zaal waarin je bent ingedeeld. 

   

  • ouders mogen uitsluitend kijken op de daarvoor aangewezen zitplekken en/of tribunes.( houd rekening met 1,5 meter afstand ) EN NIET IN DE KLEEDKAMER

   

  Er mogen 30-35 mensen als publiek op de tribune zitten!

  15 plaatsen zijn er voor de toeschouwers van de bezoekende teams en 20 plaatsen voor de thuisspelende teams


  NB:

  Als de temperatuur in de zaal en buiten het toelaat en er geen tocht ontstaat,

  dan kunnen desgewenst de nooddeuren (tijdelijk) geopend worden voor extra ventilatie. Altijd in overleg met de beheerder

   

  Samen veilig de sportzaal weer in. Geniet ervan!

   

  Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij:

  Anton & Mary Segeren

  Bereikbaar via mail: info@amerhal.nl of telefoon:
  06 - 53459786 / 0162 – 68 45 48

  Betreden van deze sportaccommodatie op eigen risico