• HVM Corona Protocol


 • Update 14 oktober 2020


 • In de persconferentie van dinsdag 13 oktober zijn nieuwe maatregelen bekend gemaakt.

  Aanvullend op de eerder gecommuniceerde maatregelen (die van kracht blijven) gaat vanaf nu gelden:


    
  • 1 Volwassenen (18 jaar en ouder) mogen op 1,5 meter afstand van elkaar in groepjes van 4 trainen.
      Er mogen meerdere groepjes in de zaal zijn met een maximum van 30 personen in de zaal.
      Als vereniging vinden we dit niet "echt" trainen dus komen de trainingen van de dames senioren en dames midweeks te vervallen.

  • 2 Jeugd t/m 17 jaar mogen gewoon trainen (hoeven onderling geen afstand te houden).

  • 3 Er worden geen wedstrijden gespeeld. De wedstrijden zijn t/m 10 november afgelast.

  • 4 De kantine, kleedkamers en douches zijn dicht.

  • 5 Jeugdleden in de leeftijd 13-17 mogen, buiten het handbalveld, met niet meer dan 4 personen samenkomen.
      Dus het verlaten van de zaal gebeurt in groepjes van maximaal 4 personen.


 • Update 29 september 2020


 • In de persconferentie van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen bekend gemaakt.

  Met als doel de sportbeoefening zo lang mogelijk door te laten gaan, maar voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen.


  Aanvullend op de eerder gecommuniceerde maatregelen (die van kracht blijven) gaat vanaf nu gelden:


    
  • 1 Publiek is de komende 3 weken (vanaf dinsdag 29 september 18:00 uur) niet toegestaan bij sportactiviteiten (training en wedstrijd).

  • 2 Sportkantines sluiten.
      Onze locatie (Amerhal) is geen sportkantine en dus open voor chauffeurs van het uitspelende team (consumptie verplicht)

  • 3 Mogen spelers die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?
      NEE
      Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwer en moeten dus zo snel mogelijk de sportaccomodatie verlaten.

  • 4 Chauffeurs
  •    a Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een UIT-wedstrijd. Ben ik nu een toeschouwer?
        NEE
        Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleding. Hierbij wordt uitgegaan van 1 chauffeur per 3 kinderen.

  •    b Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar naar een THUIS-wedstrijd. Mag ik nu blijven kijken?
        NEE
        Als het kind (t/m 17 jaar) sport op zijn eigen sportaccomodatie vallen de chauffeurs NIET onder de teambegeleiding, maar zijn toeschouwer
        en dus helaas niet welkom bij de sportactiviteit.

  • 5 De chauffeurs van het uitspelende team (in de Amerhal) mogen in de zaal op de bank (aan de kant van het café) plaatsnemen of in het café
      (geen zicht op de wedstrijd, raam wordt afgeschermd). In het café is wel een consumptie verplicht.
      Het is niet de bedoeling dat de chauffeurs op en neer gaan lopen tijdens de wedstrijd.

  • 6 In de zaal is 1 fotograaf toegestaan (mits de tegenpartij geen bezwaar heeft), die op 1 vaste plek tijdens de speelhelft verblijft.
      In de rust is het mogelijk om van plaats te wisselen.

  • 7 De coach/teambegeleider zorgt voor de opvang van de tegenpartij en wijst ze naar de juiste kleedkamer.

 • Corona Protocol

  • * Heb je klachten, blijf dan thuis.

  • * Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om te spelen, wordt verwacht dat de wedstrijden gespeeld worden.
      Het kan zijn dat een team niet wil of durft. In dat geval wordt de geprobeerd deze te verplaatsen. Als dat onderling niet lukt, kan het NHV ingeschakeld worden
      voor een oplossing.

  • * Geen fysiek contact buiten de normale sportgerelateerde contactmomenten, dus geen high five na een doelpunt, elkaar aantikken bij het wisselen.

  • * Op de wedstrijddag is een corona coördinator aanwezig, deze mag per wedstrijd wisselen. H.V.M. doet hierbij een beroep op de ouders.
      Per wedstrijd (vanaf verzameltijd tot einde wedstrijd) nemen 1 of 2 ouders deze taak op zich.
      De taak van deze corona coördinator is het controleren op de naleving van de basisregels, zoals houdt het publiek wel 1,5 meter afstand, houden supporters zich aan
      het niet schreeuwen/zingen.

  • * Publiek mag op de tribune kijken en NIET beneden vanachter het raam.

  • * In de Amerhal is een looproute die gevolgd moet worden. (staat specifiek in protocol Amerhal).
      Bij de kleedkamers geldt: eerst startende team de zaal in, daarna het stoppende team kleedkamer in.

  • * Toiletten zijn beschikbaar, maar er wordt geadviseerd om thuis voor vertrek naar de toilet te gaan (staat specifiek in protocol Amerhal).


 • Tribune/Publiek:

    
  • * Er mogen 30-35 mensen publiek op de tribune zitten.
      15 plaatsen zijn er voor de toeschouwers van de bezoekende teams en 20 plaatsen voor de thuisspelende teams.
      Update 14-10-2020: De wedstrijden zijn t/m 10 november afgelast.

  • * Er mag niet gezongen of geschreeuwd worden, dus geen yel, geen aanwijzingen toeroepen door coach, geen aanmoedigingen van het publiek.

  • * In de kantine vind registratie van contactgegevens plaats.
      Voor tegenstanders wordt een formulier gemaild naar de vereniging.


 • Protocol gebruik binnensportaccomodatie Amerhal

 • Protocol café binnensportaccomodatie Amerhal

  • * In het kader van de registratieplicht wordt bij de trainingen van de Dames A, Dames senioren en Dames midweeks door de trainer een aanwezigheidslijst bijgehouden en die wordt achter de bar afgegeven.

  • * Bij vervoer naar de uitwedstrijden geldt het advies dat personen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen.

  • * Het schoonmaken van de algemene ruimtes is de verantwoordelijkheid van de beheerder.


 • Regels voor het café tijdens Covid 19


  • * Registreer u bij binnenkomst.
      Aan het uitspelende team is een registratieformuier naar de vereniging gestuurd.

  • * Desinfecteer uw handen.

  • * Sporters gaan direct naar de kleedkamer.
      De kleedkamers zijn 15 minuten voor aanvang wedstrijd beschikbaar.

 • Kleedkamers:

   Update 14-10-2020: De kleedkamers en douches zijn dicht. De leden komen aangekleed en met de schoenen/bal in de hand naar de sporthal.

  • * Er mogen 10-15 personen (geen ouders, alleen spelers en 1 coach/trainer) in.

  • * Personen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand, OOK bij het douchen.

  • * Na het omkleden moeten alle tassen en spullen mee de zaal in.

  • * De kleedkamerdeur moet open blijven.
      Er is nog voldoende ruimte om zich uit het zicht om te kleden.
      Tijdens het douchen mogen de deuren dicht zijn. Maar de laatste persoon die
      na het douchen de kleedkamer verlaat, zet de deuren weer open.


  • * Supporters gaan direct naar de tribune.
      Update 29-09-2020: De komende 3 weken zijn supporters helaas niet welkom.

  • * Café is alleen ingericht voor het gebruik van consumptie.

  • * Laat tafels en stoelen/barkrukken op zijn plaats staan. (NIET VERPLAATSEN).

  • * Ga niet voor de ramen staan, maar ga naar de tribune.
      Update 29-09-2020: De komende 3 weken zijn supporters helaas niet welkom.

  • * Doe uw bestelling voor de tafels op de aangegeven plaats aan de bar.


 • Wedstrijd:

   Update 14-10-2020: De wedstrijden zijn t/m 10 november afgelast.

  • * Tijdens de warming-up wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.

  • * Bij de begroeting wordt de afstand in acht genomen.
      LET OP:yel mag niet.

  • * Er mag niet gezongen of geschreeuwd worden, dus geen yel, geen aanwijzingen
      toeroepen door coach, geen aanmoedigingen van het publiek.

  • * Bij de wedstrijdtafel houden tijdwaarnemer en wedstrijdsecretaris afstand en
      mocht dat niet lukken dan het advies om een mondkapje te dragen.
      DUS: maar 1 persoon voor de klok

  • * Op de wisselbank en in de wisselzone zoveel mogelijk afstand houden, desnoods
      extra bank wegzetten en coaches achter de bank op afstand plaatsnemen

  • * Na de wedstrijd moet de wisselbank gedesinfecteerd worden door de coach H.V.M.
      (beide banken dus van eigen team en tegenpartij).
      Desinfectie-middelen hiervoor staan in de HVM-kast.

  • * Komt de bal in het gezicht, dan MOET de bal gewisseld of gedesinfecteerd
      worden.

  • * Advies is om niet van speelhelft te wisselen. Wordt dit wel gedaan, dan moet
      in de rust de wisselbank gedesinfecteerd worden.


 • Aanvullend specifiek voor scheidsrechter:

  • * Probeer zoveel mogelijk afstand te houden.

  • * Gebruik een EIGEN fluitje.

  • * Afstand houden op wisselbank en in wisselzone is de verantwoordelijkheid van de
      club, maar je mag de club hier wel op aanspreken.

  • * Als iemand symptomen vertoont voor/tijdens de wedstrijd of hard niest/hoest,
      dan overleggen met de teams of ze door willen spelen.

  • * Bij een geblesseerde speler op afstand vragen hoe het gaat en alleen helpen als
      dat noodzakelijk is.

  • * Een persoon die BEWUST hoest/spuugt naar een speler, vertoont grof onsportief
      gedrag en dienst gediskwalificeerd te worden.


 • Voor trainingen:

  • * Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de sporthal.
      Bij voorkeur al aangekleed met de schoenen in de hand. (staat specifiek
      in protocol Amerhal).

  • * Er mogen er GEEN materialen uit de berging gebruikt worden.
      DUS alleen eigen materialen of uit de HVM-kast.
      Bij gebruik van materialen uit de HVM kast moeten deze binnen de trainingstijd
      ontsmet worden (ontsmettingsmaterialen staan in de HVM-kast)

  • * Gebruikte hesjes worden na gebruik uitgewassen door de trainer of een ouder.
      Dus niet in de kast gelegd voor een ander team.


 • Concreet betekent dit dat ieder team tijdens zijn wedstrijd (vanaf verzameltijd, 30 minuten voor de wedstrijd, t/m einde wedstrijd) een corona-coördinator moet aanwijzen

  Hiervoor doen we een beroep op de ouders. Coaches zorgen dat bij beheerder sporthal (Anton en Mary) bekend is wie dit is/zijn

  Update 29-09-2020: Doordat er geen publiek aanwezig mag zijn, zal de taak van corona-coördinator de komende 3 weken door de coach of teambegeieider uitgevoerd.
  De uitgebreide versie van de officiële protocollen, staan hier hieronder