• DRINGENDE OPROEP NAAR AANLEIDING VAN ALV
   
  Woensdag 29 september hebben we de ALV gehad en de opkomst was bar slecht.
   
  Er waren 13 mensen waarvan 5 bestuursleden en de rest is allemaal vrijwilliger
   
  Deze lage opkomst toont weinig betrokkenheid onder de leden, want een vereniging ben je toch echt met zijn allen.
   
  HIERBIJ DUS EEN DRINGENDE OPROEP VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS VOOR DE VOLGENDE FUNCTIES:
   
  Bestuursleden (algemeen of voorzitter)
   
  Scheidsrechters
   
  Commissieleden sponsorcommissie
   
  Commissielid Activiteitencommissie
   
  Commissielid materiaalbeheer
   
  Heb je interesse of wil je informatie stuur een mail naar info@hvmade.nl