• Privacy-wet: Bescherming persoonsgegevens


  In de bestuursvergadering van 28 augustus 2018 is het privacy beleid vastgesteld en vervolgens zijn de bijbehorende pagina's op de website en het inschrijfformulier hierop aangepast.
  Handbalvereniging Made (H.V.M.) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  H.V.M. houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (=AVG; voorheen Wet Bescherming Persoonsgegevens) van toepassing.
  H.V.M. vraagt bij inschrijving van het lidmaatschap uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres en bankrekeningnummer.
  Dit alles om u te kunnen registreren bij onze vereniging, het Nederlands Handbal Verbond en voor de inning van de contributie die verbonden is aan het lidmaatschap.
  Daarnaast worden telefoonnummer en mailadres aan de coach verstrekt, zodat u op de hoogte gehouden kunt worden van trainingen en wedstrijden.
  Buiten bovenstaande worden deze gegevens niet met anderen gedeeld.


  Door aanmelding bij het Nederlands Handbal Verbond kunt u ook gebruik maken van de app HandbalNL. In deze app staan de wedstrijden, uitslagen en standen.
  Tevens is het mogelijk om hier uw privacy-niveau aan te geven (Privé/afgeschermd, Normaal en Open).


  De website van de vereniging maakt gebruik van een veilige verbinding (https) waardoor de eventuele uitwisseling van gegevens alleen versleuteld plaatsvindt. Onze website maakt geen gebruik van cookies.


  Uw gegevens kunt u opvragen bij de ledenadministratie via: penningmeester@hvmade.nl


  H.V.M. maakt gebruik van o.a. algemene mailings voor communicatie naar de leden.


  H.V.M. behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen.


  Mocht u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebben of contact wenst op te nemen, dan kan dit via het emailadres: info@hvmade.nl.
  Wij zullen dan zorgen dat de juiste persoon uw vraag/opmerking behandelt.