• Bestuurslid (algemeen of voorzitter)

   

  • Samen met de andere bestuursleden de vereniging leiden, verenigingsbeleid bepalen/uitvoeren.

   

  • Commissielid materiaalbeheer
   Samen met Xenia van Fessem zorgdragen voor de tenues (reparatie/vervanging kapotte of te kleine shirts/broeken, verdeling tenuetassen begin seizoen).

   

  • Commissieleden sponsorcommissie
   Je gaat samen zorgdragen voor het beheer van de sponsorportefeuille (beleid bepalen/uitvoeren, onderhouden contacten sponsoren, nieuwe sponsoren zoeken, sponsoracties)