• Contributie-inning voor 1 juli 2017


  Bij de ledenvergadering werd altijd per leeftijdscategorie een vast bedrag per maand/kwartaal afgesproken.

  Contributie-inning vanaf 1 juli 2017


  Op 11 april heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.


  Een onderdeel van deze ledenvergadering was de begroting 2017 met de bijbehorende contributiebedragen.


  In de ledenvergadering is besloten om:


  * de 1e incasso van het nieuwe seizoen (3e kwartaal van het jaar) de totale NHV-contributie te innen.


  * de andere incasso's van het seizoen (3 kwartalen) bedragen 1/3 deel van de overige verenigingskosten.


  * de contributiebedragen per 1 juli bedragen:


          - Leeftijdscategorie 5 t/m 14 jaar              € 180,00 per jaar (kwartaal: € 54,00 + 3 x € 42,00)


          - Leeftijdscategorie 15 t/m 17 jaar            € 213,00 per jaar (kwartaal: € 66,00 + 3 x € 49,00)


          - Leeftijdscategorie 18 jaar en ouder         € 258,00 per jaar (kwartaal: € 81,00 + 3 x € 59,00)


          - Deelnemers midweekse competitie          € 198,00 per jaar (kwartaal: € 54,00 + 3 x € 48,00)


  Inningsmomenten


  De momenten van de contibutie-inning zijn niet gewijzigd en wel:


  * het 1e kwartaal wordt omstreeks 15 februari geïncasseerd


  * het 2e kwartaal wordt omstreeks 15 mei geïncasseerd


  * het 3e kwartaal wordt omstreeks 15 augustus geïncasseerd


  * het 4e kwartaal wordt omstreeks 15 november geïncasseerd